Visie

Medische expertise geeft inzicht

Schade door letsel of ziekte kan ingrijpende gevolgen hebben. Onrust, stress en onzekerheid zijn niet zelden het gevolg.  Een goed medisch advies schept duidelijkheid en kan bijdragen aan herstel omdat u snel weet waar u aan toe bent.

De claimbehandelaar kan op basis van het medisch advies een plan van aanpak maken in nauw overleg met de direct betrokkenen, waar nodig met extra inzet van gespecialiseerde onafhankelijke medisch deskundigen. Het resultaat wordt vastgelegd in een beveiligd digitaal behandelplan, MedFile.

In letselschadezaken en zaken van langdurig arbeidsverzuim bepleiten wij de inzet van een onafhankelijk Raadsarts voor persoonlijk contact ter optimalisering van het herstel na een ongeval of arbeidsongeschiktheid of zo nodig ter verzorging van een second opinion. Zij maken daarbij gebruik van de Raadsartsen verbonden aan Letselnet.

Medi-Office

Medi-Office is een onafhankelijk medisch adviesbureau. Wij bieden deskundig medisch advies en ondersteuning van het gehele medisch traject voor opdrachtgevers in zaken rond medische claims. Onze organisatie is gericht op constante verbetering van haar dienstverlening, waarbij de mens centraal staat met gericht medisch advies.

Adres gegevens

Postadres: Postbus 8099
6710 AB EDE
KvK: 61258105
BTW nr: NL854273335801