Visie

Medische expertise die inzicht geeft

 

Een transparant traject

 

Letsel of ziekte kan ingrijpende gevolgen hebben. Pijn, onrust, stress en onzekerheid zijn niet zelden het directe gevolg. Een vlot verlopend transparant medisch traject schept duidelijkheid en draagt bij aan herstel en snelheid in dossierbehandeling. Een medisch procesverloop dat digitaal vastgelegd en gemonitord wordt binnen een beveiligd behandelplan -  MedFile - op afstand raadpleegbaar voor daartoe gemachtigden.

 

Medisch inzicht

 

Met heldere medische adviezen verschaffen wij onze opdrachtgevers inzicht op basis waarvan schade kan worden vastgesteld. Waar nodig met inzet van gespecialiseerde onafhankelijke medisch deskundigen. 

 

Vitaliteit en mobiliteit

 

In zaken met grote persoonlijke impact - bijvoorbeeld bij zwaar letsel of  voorzienbaar langdurig arbeidsverzuim - bepleiten wij een proactieve inzet van de Raadsarts of Health-coach ter optimalisering van herstel. Daarbij doen wij een beroep op onder meer Letselnet, een netwerk van onafhankelijk (medisch) specialisten. Zij stellen objectief en onafhankelijk vitaliteit en mobiliteit vast na een voorval met de medische impact daarvan voor betrokkene. Op verzoek adviseren zij ook over mogelijkheden ter bevordering van vitaliteit en (arbeids-)mobiliteit in afstemming met partijen en andere deskundigen, desgewenst ook als second opinion.

Medi-Office

Medi-Office is een onafhankelijk medisch adviesbureau. Wij bieden deskundig medisch advies en ondersteuning van het gehele medisch traject voor opdrachtgevers in zaken rond medische claims. Onze organisatie is gericht op constante verbetering van haar dienstverlening, waarbij de mens centraal staat met gericht medisch advies.

Adres gegevens

Postadres: Postbus 8099
6710 AB EDE
KvK: 61258105
BTW nr: NL854273335B01