Diensten

Wij bieden voor opdrachtgevers:

  1. deskundige administratief-medische ondersteuning 
  2. de verzorging van onafhankelijk medisch advies
  3. een combinatie van beide als back-up

 

Samen met onze opdrachtgevers stroomlijnen, digitaliseren en versnellen wij het medisch proces en besparen hiermee behandelingskosten. Continuïteit, vertrouwelijkheid van informatie en constante kwaliteit wordt zo gewaarborgd, ook in tijden van piekbelasting. Overleg tussen medisch adviseurs, onafhankelijk deskundigen en desgewenst schadebehandelaren, belangenbehartigers of andere derden kan snel en eenvoudig administratief en (digitaal) worden gefaciliteerd en direct worden gedocumenteerd. 

Onze opdrachtgevers

Onze opdrachtgevers zijn voornamelijk verzekeraars, expertisebureaus, rechtsbijstandsverzekeraars en advocatenkantoren. Wij stellen medisch adviseurs in staat om partijen snel van deskundig medisch advies te voorzien. Wij werken volledig digitaal, zijn daardoor flexibel en kunnen korte doorlooptijden realiseren tegen aantrekkelijke kosten. 

Ondersteuning op locatie of afstand

Onze opdrachtgevers hebben de keuze met eigen of met onze medisch adviseur(s) te werken - als back-up in tijden van drukte -die medisch administratief kunnen worden ondersteund door ons gekwalificeerde medisch secretariaat op hbo-niveau. Dit kan op afstand of bij u op kantoor. U kunt ons ook inschakelen als vaste medisch adviseur of medisch administratief secretariaat.

Medi-Office staat voor goede medische advisering, rekening houdend met de behoeften van de opdrachtgever. De afspraken leggen we vast in een samenwerkingsovereenkomst (SLA) met procesbeschrijving.

Dossieraanleg en beheer

Digitaal aanleggen, verwerken en beheren van uw medische dossiers, het inwinnen van medische informatie en het in gang zetten van gerichte medische onderzoeken.

Medisch advies

Advisering in uw medisch dossier, bondig advies bij zaken met eenvoudig letsel of direct telefonisch consult met een korte verslaglegging daarvan, bijvoorbeeld in geval van korte algemene medische vragen. Door korte reactietijden beperken wij de  kosten. Medisch advies wordt in overleg gegeven.

Medische keuringen en/of (medische) expertises

Op verzoek verrichten wij onafhankelijke expertises/keuringen of second opinions in de regio. Wij werken aan het organiseren van gerichte medische onderzoeken (expertise) ten behoeve van schadezaken op onder meer orthopedisch en neurologisch gebied in samenwerking met Letselnet - een expertise netwerk van onafhankelijk medisch specialisten - die medisch administratief door ons worden ondersteund vanuit MedFile ter versnelling van het medisch traject.

Advies over woningaanpassing en medische indicaties

In geval van lichamelijke beperkingen die een woningaanpassing of voorziening vragen, kunnen wij u van nader medisch advies voorzien.

Borging en het delen van kennis

Op verzoek verzorgen wij workshops, bijscholing en kwaliteitsaudits. Desgewenst adviseren wij in geval van medische beleidsvraagstukken binnen uw organisatie.

Inzet De Raadsarts®

De raadsarts is een onafhankelijk arts die een luisterend oor biedt, betrokkene desgewenst met raad en daad terzijde staat bij vragen en gericht is op optimaal herstel. De raadsarts heeft persoonlijk contact met betrokkene zonder de rol van de huisarts of behandelend arts over te nemen. Verslaglegging wordt vervolgens ter goedkeuring voorgelegd. 

Medi-Office biedt deze deskundige medische ondersteuning in diverse dossiers, zoals bij:

  • letselschade(WA/SVI)
  • ongevallenverzekeringen
  • reis- en annuleringsverzekeringen
  • inkomensverzuim- en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen
  • (medische) aansprakelijkheid
  • tandheelkundige schade
  • verhaalszaken (o.a. loon- en zorgkostenverhaal)

Medi-Office

Medi-Office is een onafhankelijk medisch adviesbureau. Wij bieden deskundig medisch advies en ondersteuning van het gehele medisch traject voor opdrachtgevers in zaken rond medische claims. Onze organisatie is gericht op constante verbetering van haar dienstverlening, waarbij de mens centraal staat met gericht medisch advies.

Adres gegevens

Postadres: Postbus 8099
6710 AB EDE
KvK: 61258105
BTW nr: NL854273335801